AK-Servis s. r. o. - Služby v BOZP

Na základě povinností uložených zákoníkem práce a souvisejícími obecně závaznými předpisy Vám nabízíme doplnění Vaší Dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo její kompletní zpracování a evidenci. Tato Dokumentace BOZP by měla obsahovat minimálně :

 1. osnova školení zaměstnanců a záznam o školení zaměstnanců
 2. traumatologický plán – první pomoc, úrazy, lékárna…
 3. hodnocení rizik – soupis všech rizikových činností kde zaměstnanci hrozí úraz a popis opatření
 4. osobní ochranné pracovní pomůcky – popis činnosti a přidělení konkrétních pomůcek
 5. místní provozní bezpečnostní předpisy – např. bezpečnostní řád skladu, dopravní řád…
 6. bezpečnostní pravidla pro práci na stroji
 7. dohoda s lékařem o závodní lékařské péči
 8. evidence o vstupních, periodických, výstupních případně profesních lékařských prohlídkách
 9. evidence periodických kontrol – revizí elektrického ručního nářadí, strojního zařízení, objektů…
 10. zápisy z preventivních kontrol
 11. roční prověrka BOZP a PO

Součástí dokumentace BOZP jsou také další doklady, například doklady o profesních školení zaměstnanců (řidič, svářeč…)

 • dále zajišťujeme průběžnou evidenci termínů periodických kontrol strojního zařízení, nářadí, revize elektro, které případně také zajistíme
 • průběžné sledování termínů školení vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců, odborné přípravy preventivní požární hlídky a jejich proškolení
 • průběžné konzultace s vedoucími pracovníky o povinnostech vyplývajících z dokumentace BOZP, jednání s orgány státní správy v oblasti BOZP nebo poskytovat k jednáním konzultace
 • dále zajišťujeme vyhodnocení potřebných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, jejich evidenci a zajišťování periodických kontrol včetně údržby
 • průběžné sledování termínů školení vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců, zdravotních prohlídek zaměstnanců…

Dokumentace ke stažení:

Zobrazit jako: katalog | tabulka
Košík je prázdný

+420 777 217 345


AK servis s.r.o.
Vítěná 249
403 22 Ústí nad Labem