AK-Servis s. r. o. - Hygiena práce

Vážení přátelé

Na základě povinností uložených věčně se měnícími vyhláškami Vám nabízíme pomoc při začlenění jednotlivých profesí do kategorií – Kategorizace prací. Zde se posuzuje 13 položek, které musejí být v některých případech podloženy měřeními.

Tuto kategorizaci prací (kategorie 2 – 4) je každá podnikající právnická i fyzická osoba povinna odevzdat na KHS.

Totéž platí o povinnosti zpracovat Pravidla pro manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a odevzdat tato pravidla na KHS ke kontrole.

Zobrazit jako: katalog | tabulka
Košík je prázdný

+420 777 217 345


AK servis s.r.o.
Vítěná 249
403 22 Ústí nad Labem